BIOROSAMIL 72WP TIÊU

Liên hệ

Mô tả

Thành phần:

Mancozeb: 64%

Metalaxyl: 8%

Phụ gia vừa đủ: 100%

Công dụng:

Trị bênh chết nhanh trên tiêu.

Hướng dẫn sử dụng:

 Cây trồng

Loại bệnh

Liều lượng

 Tiêu

Trị bệnh chết nhanh

Pha 20-25g/16 lít nước, phun đều lên cây.

Pha 100g/ 20-25 lít nước, kết hợp với gốc phosphonate để sục gốc tiêu, sục 3 lần: Đầu, giữa và cuối mùa mưa.

Trường hợp cây bị bệnh sục 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 10-12 ngày. Bình luận

Sản phẩm khác