DD - DIỆT RONG dạng hạt hũ 2kg (Mới)

Liên hệ

Mô tả

DD - DIỆT RONG HẠT Là sản phẩm diệt rong dạng hạt mới của Công ty TOBA

Thành phần:

Copper as element (trong CuSO10%): 3.5 %

Dung môi vừa đủ:                                100%

Công dụng:

Diệt rong: Chuyên dùng diệt rong đuôi chồn, rong nhớt, rong bún, rong đá.

Diệt tảo: Diệt sạch các loại tảo đáy, tảo lam, tảo giáp, tảo đỏ, tảo nâu , tảo sợi, tảo phát sáng

giảm ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Liều dùng: Diệt tảo - 1kg / 2.000 m3 nước

Cách dùng:

Rải trực tiếp xuống ao những vị trí có rong.

Bình luận

Sản phẩm khác