FLOWER 94 - CAM, QUÝT, CHANH

Liên hệ

Mô tả

Thành phần:

N: 7%

K2O: 30%

α - NAA: 0,1%

Zn: 1500ppm

Phụ gia vừa đủ: 1.000g

Công dụng:

Kích thích ra hoa sớm, đều và tập trung.

Thúc đẩy hoa đâm ra mạnh với số lượng nhiều, thuận lợi cho quá trình đậu trái.

Tránh hiện tượng ra hoa cách niên.

Hạn chế triệu chứng vàng lá do thiếu kẽm trên cam, quýt, chanh.

Hướng dẫn sử dụng:

Sau khi bón phân gốc nhằm phân hóa mầm hoa, cây sẽ đâm ra chồi lá non, đợi cho đợt lá này hết non, phun TOBA SUN (15 g/ bình 8 lít ) phun từ 2-3 lần để cây phân hóa mầm hoa rõ ràng, nếu có điều kiện, tạo khô hạn từ 20-25 ngày, sau đó tưới nước trở lại, lúc này bộ lá đã hồi phục và lá đã chuyển già thì tiến hành phun thuốc kích thích ra hoa.

Hòa 50g RA HOA CAM QUÝT CHANH/bình phun 8 lít phun ướt đều toàn bộ tán lá (1kg hòa 1 phuy 200 lít).Bình luận

Sản phẩm khác