MEN BAC

Liên hệ

Mô tả

Thành phần:

Bacillus mensentericus: 7x106 cfu

Bacillus subtilis: 7x108 cfu

Bacillus licheniformis: 7x108 cfu

Lactobacilus acidophilus: 7x107 cfu

Nitrosomanas sp: 8x108 cfu

Nitrobacter sp: 7.5 x108 cfu

Aspergillus oryzae: 3x108 cfu

Saccharomyces cerevisiae: 7x107 cfu

Chất dinh dưỡng , tá dược vừa đủ: 1kg

Công dụng:

Men vi sinh xử lý đáy ao menBac là loại men vi sinh đa dạng nên rất dễ sử dụng, an toàn cho mơi trường nước luôn trong sạch.

Phân hủy các chat hữu cơ lơ lửng , xác tảo, thực vật chết trong nước.

Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Rải trực tiếp xuống ao nuôi không cần sục khí hoặc hòa với nước. Nên sử dụng vào 7-8h sáng.


Bình luận

Sản phẩm khác