MEN XANH

Liên hệ

Mô tả

Công dụng:

Bacillus mensentericus 2x107 CFU

Bacillus subtilis 2x107 CFU

Bacillus licheniformis 3x107 CFU

Lactobacillus acidophilus 5x107 CFU

Nitrobacter sp 3x107 CFU

Nitrosomonas sp 3x107 CFU

Aspergillus oryzae 2x107 CFU

Saccharomyces cerevisiae 3x107 CFU

Protease 100 Unit

Amylase 100 Unit

Phụ liệu vừa đủ 1.000 g

Công dụng:

Phân hủy các chất thải, chất hữu cơ, thức ăn thừa lắng tụ ở đáy ao.

Cải thiện chất lượng nước ao nuôi.

Hướng dẫn sử dụng:

Mỗi tháng sử dụng 1-2 lần để đạt hiệu quả cao nhất.

Tôm 1-2 tháng tuổi: Sử dụng 500g cho 5.000 - 8.000 m3 nước.

Tôm 2-4 tháng tuổi: Sử dụng 500g cho 5.000 m3 nước.

Lưu ý: Không sử dụng chung lúc với các loại thuốc sát trùng khác, nên sử dụng vào buổi sáng 7-8 giờ.

Bình luận

Sản phẩm khác