PHÂN CON DƠI

Liên hệ

Mô tả

Thành phần:

Hữu Cơ: 15% 

Nts: 1.5% 

P2O5 : 1.5%

K2Oht : 1.5% 

Chitosan: 50 ppm

Bacillus: 1x106 CFU

Phụ gia vừa đủ: 1.000g

Công dụng:

PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC NGĂN NGỪA CHẾT NHANH,CHẾT CHẬM

CẢI TẠO ĐẤT, CHỐNG THỐI RỄ, PHÒNG BỆNH TIÊU ĐIÊN

Tăng năng suất, sản lượng, nặng hạt.
Ngăn ngừa chết nhanh, chết chậm, vàng lá, tháo đốt, xoắn lá, bạc lá, cây bị cầy cọc, nghẹt rễ, (bệnh tiêu điên).

Hướng dẫn sử dụng:

Dùng để tưới hoặc rả,

Tiêu Kinh Doanh: Hòa 50g/Trụ đơn

Tiêu non: Hòa 30g/Trụ đơn

Tưới hoặc rải sau kỳ bón phân thường niên 3 tuần

Bình luận

Sản phẩm khác