TB - CLEAN

Liên hệ

Mô tả

Thành phần:

Saccharomyces cerevisiae: 1x108 CFU

Bacillus subtilis:                 1x108 CFU

Aspergillus oryzae:            1x108 CFU

Lactobacillus acidophilus:   1x108 CFU

Amylase:                          2.000 IU

Protease:                         1.000 IU

Cellulase:                         1.000 IU

SiO2                                            25%

Al2O3 :                             4%

CaO:                                1%

Na2O:                               0.025 %

MgO:                                0.5%

Fe2O3 :                             0.5%

K2O:                                 0.5%

Tá dược vừa đủ:                 1 Kg

Công dụng:

Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết.....trong nước

Giúp hấp thụ khí độc H2S, NH3, NO2

Cung Cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.

Hướng dẫn sử dụng:

Rải đều TB-CLEAN xuống khắp ao, đìa;

3-4 ngày trước khi thả con giống: bón 15 kg/5.000 m3

Tháng thứ nhất và tháng thứ hai: Bón 15kg/3.000 m3, 10-14 ngày/ lần.

Tháng thứ ba và tháng thứ tư: Bón 15 kg/3.000m3, 5-7 ngày/ lần.

Ao đìa bị ô nhiễm: Bón 15 kg/2.000m3, 2 ngày/lần cho đến khi môi trường được phục hồi.

Bình luận

Sản phẩm khác