TOBA JUM

Liên hệ

Mô tả

CÔNG DỤNG

Phân hóa mầm hoa rõ ràng
Thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh, mạnh và tập trung
Khống chế chồi mầm
Khống chế sự phát triển chiều cao cây, hạn chế đổ ngã
Hạn chế sượng trái

THÀNH PHẦN

Paclobutrazol 20%
Phụ Gia 80%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây trồngLiều LượngCách Dùng
Lạc350g / ha

Lượng nước phun 400 lít / ha.

Phun thuốc sau khi gieo hạt 45 ngày.


Chú ý:
Lượng nước phun: 400-600 lít/ ha
Không sử dụng đối với cây đang bị bệnh, bị suy.
Thời gian cách ly:
Ngưng phun thuốc 10 ngày trước khi thu hoạch

Bình luận

Sản phẩm khác