TOBA XANH 1L SIÊU XANH  (NND-TD212)

TOBA XANH 1L SIÊU XANH (NND-TD212)

Liên hệ

Mô tả

Thành phần: Trong 1.000ml

  • Hữu cơ: 23%(g/100ml)
  • Axit Humic: 20%(g/100ml)
  • Axit Fulvic: 2 %(g/100ml)
  • K20: 7,2%(g/100ml)
  • Tỷ trọng:1.22
  • pH H20: 7
  • Phụ gia vừa đủ: 100%(g/100ml)

Bình luận

Sản phẩm khác