TOBA XANH 5L (NND-TD412.1)

Liên hệ

Mô tả

Thành phần: Trong 1.000ml
Chất hữu cơ: .....................................................23 %(m/v)
Axit Humic (% khối lượng axit humic): ..........20 %(m/v)
Axit Fulvic (% khối lượng axit fulvic):...............2 %(m/v)
Kali hữu hiệu (K2Ohh ):......................................7,2 %(m/v)
Tỷ trọng:......................................................................1,22
pHH2O :...............................................................................7  
Phụ gia vừa đủ:.......................................................100 % 
 
 

Bình luận

Sản phẩm khác