FLOWER 95 - không làm rụng bông, không gây ngộ độc dù tăng liều gấp nhiều lần so với khuyến cáo. Bạn đã biết?

Một số khảo nghiệm của Team kỹ thuật khi tăng liều sản phẩm FLOWER 95 lên gấp nhiều lần so với khuyến cáo cũng không gây ngộ độc, không làm rụng bông, rụng trái non.... Cùng tìm hiểu về khảo nghiệm này nhé.

FLOWER 95 - Chống rụng hoa, rụng trái non, làm nụ hoa to, hoa nở đều

------------

Dưới đây là một số khảo nghiệm của team kỹ thuật dành cho sản phẩm Flower 95 trên cây Sầu riêng vào tháng 07 vừa qua.

***** Mục đích của khảo nghiệm: khẳng định Flower 95 không gây ngộ độc, không gây rụng hoa dù tăng nồng độ gấp nhiều lần so với khuyến cáo.

- Nồng độ khuyến cáo: 200ml/phuy 200 lít

- Các nồng độ khảo ngiệm: 400ml/phuy 200 lít - gấp đôi, 600ml/ phuy 200 lít - gấp ba, 800ml/phuy 200 lít - gấp bốn.

Khảo nghiệm phun Flower 95 với nồng độ: 400ml/ phuy 200 lít nước (nồng độ gấp đôi so với khuyến cáo)

Khảo nghiệm phun Flower 95 với nồng độ: 600ml/ phuy 200 lít nước (nồng độ gấp ba lần so với khuyến cáo)

Khảo nghiệm phun Flower 95 với nồng độ: 800ml/ phuy 200 lít nước (nồng độ gấp bốn lần so với khuyến cáo)

- Thời điểm phun: khi thấy rõ nụ hoa.

- Thời điểm ghi nhận: sau 5 ngày và sau 13 ngày tính từ thời điểm phun Flower 95.

**** Sau khi khảo nghiệm kết thúc, Team kỹ thuật đã đưa ra một số nhận định như sau:

👉 Flower 95 không làm rụng bông dù tăng liều gấp nhiều lần so với khuyến cáo.

👉 Ở tất cả các nồng độ được khảo ngiệm, Flower 95 nuôi hoa, chống rụng hoa, rụng trái non, làm nụ hoa to, đều, hoa nở đều, tăng sức sống hạt phấn, tăng tỷ lệ thụ phấn trên bông.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline: 0358.171710 hoặc 0904.171719

Xem thêm sản phẩm tại: https://www.toba.vn/search?type=product&q=flower+95